Konsten under 1900-talet

Under 1900-talet skapades mycket intressant konst av olika slag. Det var en tid då en hel del saker hände – vilket givetvis påverkade kulturen och allt som hör detta till. Picasso, Cezanne och självklart vår alldeles egna Lars Lerin är exempel på spännande konstnärer som levde under denna tid. Som en konstkännare av rang måste […]

1900-talet – Ett händelserikt sekel

År 1900 var året då ett av mänsklighetens kanske mest händelserika sekel inleddes. Med två världskrig, mängder av nya ideologier, nationer och dylikt så förvandlades världen på alla sätt och vis. Världen har under detta sekel blivit mycket mer globaliserat vilket har gjort att personer har kontakt med varandra över nationsgränserna på bara enstaka sekunder. […]