1900-talet – Ett händelserikt sekel

År 1900 var året då ett av mänsklighetens kanske mest händelserika sekel inleddes. Med två världskrig, mängder av nya ideologier, nationer och dylikt så förvandlades världen på alla sätt och vis. Världen har under detta sekel blivit mycket mer globaliserat vilket har gjort att personer har kontakt med varandra över nationsgränserna på bara enstaka sekunder. […]